ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
 • Εξαγωγές & Εισαγωγές εμπορευμάτων αεροπορικώς,οδικώς & ναυτιλιακώς
 • Μεταφορά νωπών αλιευμάτων αεροπορικώς
 • Μεταφορά γόνου ψαριών αεροπορικώς
 • Ναυλώσεις αεροσκαφών
 • Αποθήκευση-Συσκευασία-Εκτελωνισμός-Παραλαβή/Εσωτ/κή Μεταφορά-Παράδοση-Ασφάλειες μεταφορών
 • Μεγάλη εμπειρία σε συσκευασία και μεταφορά αεροπορικώς έργων τέχνης(πίνακες ζωγραφικής,σύγχρονες Βυζαντινές εικόνες κ.λ.π.)
 • Ειδικές συσκευασίες και μεταφορά υγρών προϊόντων όπως λάδι,κρασί κ.α.
 • Μεταφορά ζωντανών ζώων(κατοικιδίων) αεροπορικώς
 • Μεταφορά σωρών αεροπορικώς
 • Μεταφορά εμπορευμάτων μεγάλης αξίας(κοσμήματα,πολύτιμοι λίθοι,ρολόγια κ.λ.π.)
 • Μεταφορά ανταλλακτικών και εφοδίων πλοίων